B a l a n c e n

En skulptur til tanker om de 17 verdensmål...

 

        Urtidens fossiler i glasfiber!

En østersskal på mønsk flint, som bærer et søpindsvin!

  • østersskallen med tre mini pc`er m/skærme for info om natur, klima, affald m.m.
  • det forstenede søpindsvin m/roterende strand m/affald
  • og nedbrydningstider. Roterende klode og klodens ”klemte tilstand”!

                

        Supplerende udstilling ”Urtiden i Nutiden som symbol for Fremtiden”

Kunstnere: En seniorgruppe, 67+ i NGO´en Tværsam Møn. Bestående af:

Jan Nielsen, René Kjærulff, John Schultz Jørgensen, Flemming Nielsen (60) og Benny Rasmussen

Mål for gruppen: At handle hvor du står, kontinuerligt i ”tiden” og i en verden under eskalerende forandring -også på grund af udfordrende klimaændringer…

  Supplerende tekst på vers:

                                   Om at benytte

                                   frem for at udnytte/udbytte,

                                   liv i balance i millioner af år...

                                   mon generationen fremtiden forstår?

                                   Sammenhæng overalt hvor vi går

                                   den ”tabte tid” vinder vi nu tilbage

                                   ved at handle her hvor vi står...

                                   det skal til, uden Covid 19 klage.

                                   Vi fik generationers bedste liv

                                   lad os give de næste mere tilbage,

                                   vi takker, trækker os uden ”piv”!

 

Spørgsmål: Hvorledes ser Du FN´ s 17 verdensmål i skulpturen?

Diskutér med andre hvad du oplever her ved skulpturen!

Tværsam NGO, MØN, samarbejde på tværs, www.tvaersam.dk. Mobil 21476284

Projektet er oprindeligt dels støttet af Miljøministeriet, Grønne Ildsjæle titel ”Tænk globalt handl lokalt” senere af Velux fond og Friluftsrådet 2014-15 ved udarbejdelse af papmache modeller…nu træ/jern/glasfiber.