Genbrugsartikler, købt og istandsat.

-fra vores sociale agenda 21 værksted, Smid ikke væk hvad du kan ændre til nyt!

 

Vi mener at  "brugt er smukt" og derfor har vi denne service.

Bestillingsopgaver i genbrug f.eks.. Du har et emne som vores værksted påtager sig at istandsætte og vi giver dig en pris for det. Eller du kan donere/sælge det til os, med salg for vores regning via vores hjemmeside (under retro og genbrug.

Eller vi kan efter tilbud reparere det for dig. Alt til fordel for vores almennyttige formål (Agenda 21)

Alternativt kan du selv benytte værkstedet til at foretage egne reparationer eller skabe nyt.  Læs mere her. Hovedformålet med værkstedet er undervisning om agenda 21. Det vil sige at genbruge og anvende gammelt og måske lave til nyt eller at reparere i stedet for blot at smide ud. Hermed på det individuelle plan være med til at skabe mindre forurening og ting til bortkastning.

Lære at udnytte naturen og de mønske ressourcer på en god måde og samtidig gøre det på en sjov, social og bæredygtig måde sammen med andre.

Vi har åbent på faste dage og arbejder holdvis og du melder dig til ved at besøge os, maile, telefonere, eller via hjemmesiden. Deltagelse er gratis udover forbrugsdelen.

Du betaler for forbrug og økonomien går til genanskaffelser af forbrugsting og tilbehør. Evt. overskud går til vores agenda 21 formål.   (Det kan du læse under "Om Tværsam")

Velkommen!