Velkommen til Tværsam og Balancen for FN´s 17 verdensmål

 


Tværsams formål er Agenda 21 formål.
Som NGO (non governmental organisation) at tilgodese sociale, miljømæssige og kulturelle tiltag,
lokalt og globalt efter skønnet valg og muligheder.
 
Et medlemskab koster den beskedne sum af kr. 50,- for enkeltpersoner og kr. 100,- for foreninger og virksomheder.
Brug menuen for oven og læs meget mere om TVÆRSAMs arbejde og indsats for en bedre verden.

 

Om indhold, opbygning af skulpturen, og forslag til måde at arbejde med Balancen på…

Tværsams overordnede formål er som indholdet af de 17 verdensmål: Vores skulptur Balancen er et bidrag som middel til at lade mennesker og især unge komme til orde med egne føleler og tanker om fremtiden med natur- og klimaforandringer…

Det kan lagres på selve værket og i øvrigt også sendes videre på sociale medier som den enkelte gruppe eller persons bidrag til at dele tanker og følelser…

Spørgsmål vi kunne stille dig om de følelser og tanker du gør dig ved at tænke fremtid med klimaforandringer kunne f.eks. være:

- Hvordan influerer menneskeskabte klimakonsekvenser på dit liv? Hvad tænker og føler i din dagligdag om fremtiden?

- Hvor tror du de menneskelige årsager er at finde, nævn gerne flere…

- Hvordan, hvor, og med hvem kan du handle så det giver mening for dig?

Ved at give udtryk kan det måske hindre apati over en situation, som du alene kun kan forholde dig til personligt.  Men sammen med andre vil det måske give dig håb om et fællesskab, alene ved at dele tanker og følelser med andre. Og efterfølgende f.eks. ved at ændre noget selv eller gøre en indsats med andre, eller ved blot det opleve, at have fælles oplevelse af både mental og fysisk karakter.  

Om teknikken i oplysningsskulpturen og om hvad Balancen symboliserer:

Balancens teknik:

Opbygning i stikord: Bund: En jernvogn på 3 hjul, heraf et drejeligt, med kobling til træk. Indre krop: solidt træ, adskillelig, udvendig glasfiber i tre dele monteret sammen på vognen.

Balancen skal transporteres forsigtigt af hensyn til indre motor og elektronik. Den leveres samlet ved udlejning

Installationens i øverste del 1, symboliserer en forstenet østerskal, forsynet med tre IT skærme, hver med windows 10 og touch skærme. Del 2, underdel, flinteknold, indeholdende 12 volts genopladeligt batteri, automatisk styret med sikringsboks, betjeningsboks og tre kontakter til start af de tre ITpaneler, samt nøglestart til lys og motor i del 3, det balancerende søpindsvin placeret på en bærende konstruktion fra del 1-2, og monteret med tre USB stik og kontaktboks. Det forstenede søpindsvin er forsynet med kighuller og lys indtil den roterende karrusel med en strandbred der viser 11 almindeligt forekommende stykker affald og deres forrådnelsestid i år.

En betjeningsvejledning medfølger ved udlejning. Tilligemed 220 volt ladekabel og et sæt nøgler. Og browser til netforbindelse.

Glasfiberkroppen symboliserer vores UR-tid, indhold og udstyr, en nutid og en fremtid vi som mennesker skal tage vare på.

Under søpindsvinet på en akse, en roterende globe og en klemt klode fortil med en isbjørn på polen.

 BALANCE4                                                             *

Balancen kan lejes på 2 ugers basis til kr. 1.000,00 pr. uge plus moms og transport. Betaling forud efter aftale med depositum på 1.200 for udlæg til transport (Sjælland med øer).

Den leveres samlet til modtagers til ansvarsperson ved døren. Balancen er under ophold hos lejer dennes fulde ansvar og forsikring. Lejer sikrer efter aftale at Balancen enten kommer videre til næste lejer, eller til sted efter aftale med Tværsam ved aftalens indgåelse.

Der findes et eksemplar så der påregnes en leveringstid ved lejemål og den aftalte lejetid må overholdes, da andre kan stå i kø.Som nævnt måske skal der videreleveres fra lejemål til nyt lejemål. Overskridelse af aftale medfører lejeafgift for ny periode. Tak😊  

Balancens symbolik:

Formålet med at lade unge bidrage med egne tanker og følelser i billeder og/eller tale, via Balancen, og deltageres egen telefon og internet og derefter søge den sendt videre som stafet, skal ses i forbindelse med klimaudfordringens personlige konsekvenser for det enkelte menneske og her i et forøg på at undgå mental handlingslammelse og apati ved klimaudsigternes konsekvenser for de unge.

Initiativet skal ses på baggrund af den store europæiske undersøgelse der er foretaget blandt unge 18-25 årige i ti forskellige lande i Europa i 2021 (v/Avaaz netværk). Ved den har op mod 50 % af de unge følt sig mentalt påvirket af udsigterne de oplever ved konsekvenserne af forandringer i klima og natur.

Vigtigt ser vi det er, selv at kunne give udtryk for egne følelser og tanker og dele dem med andre i forsøg på at undgå handlingslammelse med baggrund i angst eller frygt for egen fremtid.

En egen fremtid som skal både leves og handles under hensyn til kommende forandringer. Unge bør være i dialog med hinanden f.eks. ved selv at give udtryk for deres egen påvirkning på en måde der er deres og som kan være at dele egne små videoer med hinanden, eller hvis de vil handle kollektivt dele på sociale medier.

Vi kunne foreslå en ”fakkel”, der som stafet går fra ungegruppe til ungegruppe med hver deres sociale mentale budskab. Et budskab der kunne blive til mange der kunne samles op efter en periode og gå videre fra sociale medier og spredes som ringe i vandet og herved medvirke til at holde opmærksomhed på klimafokus og handling på forandringerne der opleves…

 

FN´s 17 verdensmål.

 video verdensmaal 2022                                                                *

Se animationsfilm om VERDENSMÅLENE her. Klik på videoen for at se filmen.