P R Æ S E N T A T I O N

                                                                                                                                                                                                             

Påmindelse og opfordring til klimahandling…

Pegende på de 17   VERDENSMÅL !

Om Symbolerne:

Symbolerne henviser til geologiske UR-TID for 70 millioner år siden:

En kæmpe forstenet østersskal på flint. (1)

Som balancerer et gigant forstenet søpindsvin (2), med roterende planet/planeter med, ja gæt selv?

 

Symbol (1) rummer tre computerskærme ”Blue Line Flex Panel PC 1000, med mulighed for video/billedfortællinger: Temaerne natur, miljø, affald klima. Også om aktører der h a n d l e r på temaerne!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Symbol (2) rummer en roterende strandbred der viser ti almindeligt + 1 ny, forekommende eksempler på henkastet affald og deres nedbrydningstid!

***

Under Fortid/Nutid roterer jeg: Planeten jorden: Gæt hvordan jeg føler mig?

Hvilke tanker gør du dig mon om mig? På mirakuløs vis har jeg, i millioner af år, båret alverdens fauna, dyr, planter, træer. Langt senere mennesker som Dig!. D I N E forgængere har jeg ført gennem UNIVERSET og alle på fælles rejse i en runddans om livets

S O L…

Hvilke tanker gør Du dig om mennesker? Naturen? Vores affald? Klimaforandringerne? På din livsrejse? Hvordan skal den være?

Vi er fire fra ”stenalderen” der med mange andre gennem idéer, handling og cirkelbrug, slår en ydmyg og håbefuld gnist med fortidens flint. For DIG og for bevarelse af vores planet i balance.

Tak for din opmærksomhed: René 74 John 79 Jan 69 Benny 83år.