Om Tværsam efter 2017… (her tænker jeg en kortere a-jourføring, vi er jo stadig blandt de levende, og så er det alligeel blevet for langt og rettet tre gange😊)

I stikord: Arbejdet finder sted som hidtil efter visionen med de 17 verdensmål for 2030 og nu med ny Balancen som en mission, man kunne kalde det forsøg på at ”mildne” omstændighederne for unge der er mentalt ramt af udsigterne for klimaet ved at lade de unge komme til orde via Balancen og deres i-phones og de sociale medier, hvis de vil det som e slags fakkel en depeche der bringes fra budbringer til næste til næste som

Vi fortsætter med at støtte og etablere yderligere nye kontakter til nationale og globale organisationer som arbejder for natur og klima. Det kreative genbrugsværksted og Balancen er nu begge dele i fokus med hver sine muligheder i den nye stærkt forbedrede udgave. Indvendig og udvendige renoveret eller genskabt og arbejdet udadtil for at få den i spil igen. Det har været i gang et stykke tid allerede inden Coronaen med assistance fra hele bestyrelse. Den nye udgave med nye mål, blev betydeligt forsinket både fysisk og mentalt af overvejelser om hvad nu og ændringer fra udendørs optræden til indendørs grundet tekniske prob lemer. Der kunne ikke opdrives IT paneler der kunne tåle vand f.eks.  

Manglende produktion af de elektroniske paneler der ankom pø om pø. Alt stander derfor i våde hos Sv. Mogens El, også på grund af Vagns ophør der. Der meldes først klar til prøve i oktober 21.

I den forløbne tid fra vinter, til forår og sommer under og efter Corona er der søgt nye samarbejdspartnere til Balancen. Den skulle i sin nye udformning kunne gøre mere og det med forhåbentlig nye muligheder for samme type samarbejdsparter med de 17 verdensmål som sigte.

Lidt om det nye i Balancen

Nu på jernvogn (Jan fra MAF har skabt og leveret), forsynet med indvendig trækrop fra Rødddinge Tømrerforretning. Udvendig nu komplet i glasfiber, købt hos Jan Nielsen, Grønsundvej, opdatering af jordkloder og glasfiberskaller i samarbejde med diverse kunstnere, og den indvendige strandkarrusel nu også med mundbind😊 .

Investering og opdatering med fornyelsen i østersskaldelen med de tre IT paneler komplette pc´er med windows 10. Forsynet med 12 volts genopladeligt batteri og kontrolpanel, to sikringsbokse og tre USBstik. Dertil touchskærme på paneler. Ny motor med variabel hastighedsregulering på karrusellen. Alt sammen inklusiv ny glasfibermaling, en investering på mellem 80- og 100.000 kr over 2-3år.

(Det er alt sammen et forsøg på at gøre den tidssvarende og give den et nyt liv i en vigtig sags tjeneste.)

Ansøgning til Vordingborg kommune om støtte til programmering af ITpaneler honoreret med kr. 10.000 og aftale lavet med programmør der er i gang i skrivende stund, 1.11.2021. Netop nu en bevilling til udvidelse af vores udsugningsanlæg over to loddepladser og vores stor pudsemaskine.

Der bliver mulighed for internet til Balancen via Oister som udbyder og herved for at anvende sin I-phone gå på internet via vores egen transpotable browser koblet med Balancens tre paneler.

Vi søger nu andre samarbejdspartnere end de der hidtil er forsøgt. Det er MS, Mellemfolkeligt Samvirke, Verdens Skove, Filmhøjskolen Møn, Plastic change m.fl.   P.t for søger vi med Affald Plus og Yderzonen. Det både med Balancen og om vi kan lave en salgs- og brugsaftale for vores genbrug og gavesalg. (De må kun sælge ting der er kommet ind som affald, ser vi lige i dag) Deres affaldskonsulent, er i gang med et større projekt, men vil gerne i kontakt med os. Vi har en aftale med Biosfære og Dark Sky medarbejder der nu er udviklingskonsulent, så må se om hun evt. kan hjælpe os lidt på vej (Hidtil har House of Møn jo nedlagt den lille udstilling i montre vi havde der og vi har ikke fået nogen respons overhovedet på vores pamflet med tur og efterfølgende værkstedsbesøg).

Vi bør selvfølgelig være med på den App der findes som kontaktmulighed for turister på Møn med vores tilbud. Men selvfølgelig ligger vi ikke centralt for turisme.

Der forsøges forhandling med idrætsefterskolen Grønsund p.t Lederen har efter besøg hos os ment at vores idé om en stafet mellem efterskoler var en god idé til em og Balancen som stafetten. Dette, efter et centralt afslag med sekretatiatets forslag om at vi var meget velkomne til individuelt at kontakte efterskolerne. Sådan lød det fra Sekretariat for efterskoler, der har eget projekt om at lave et kunstværk på hver efterskole som de vil sætte i søen.

Dette efter forhandlinger med Idrætsefterskolen Grønsund, der vil besøge os med deres klima- og naturhold (hvis ikke Coronasmitten nu 10.11 der er i udbrud på Bogø forhindrer det besøg)

Tanken var at de som første initiativtagere skulle arbejde med at lave en stafet evt. via en video til Balancen, og fra Bogø bringe den som stafet fra efterskole til efterskole. Nu håber vi at de vil gå ind for projektet og sende stafetten til en efterskole der også vil bidrage og lave deres video til Balancen. Temaet er egne følelser og tanker i forbindelse med de klimaforandringer og natur tilbagegang de fleste af os oplever.

Det vi som mennesker står midt i og hvad det gør ved især de unge og det der uvægerligt sker i deres fremtid.

For herved at sætte deres ord og billeder på egne følelser. (som f.eks. med at skabe en optaktsvideo/invitation, en fakkelstafet til andre om den udvikling de ser. Starte stafetten med Balancen og gå på sociale medier via samme over nettet med deres telefon, I-phones.

Forhåbentlig kunne det Balancen og de sociale medier blive opstarten til noget større der som ringe i vandet komme gå langt omkring og medvirke til at holde gryden i kog holde fast i fokus på klimaforandringerne og medvirke til håb for mennesker der sammen handler for også at undgå apati eller handlingslammelse for den enkelte (Glasgow nov.21).

                                                                 *

Vi har stadig kontakt med ungdomsprojektet Y-camp, Kalundborg der med et større kommissionslager fra Tværsam og med eget salg for øje sælger fra egen butik. I Projektet prøver der at lade de unge finde ind i tilværelsen og få praktik- eller læreplads, mens de foretager sig noget konkret ved at passe butik og komme ud i praktik derfra til omegnens virksomheder. Y-Camp projektet har i dag eksisteret et år men har været ramt af Corona epidemien fra start. Forretningsmæssigt er det for os ingen succes, men kan godt være det for dem. Vi lever op til vores kulturelle og sociale målsætning med det vi gør der og håber de får trænet de unge også i salg fra butikken og ud derfra til ekstern praktik. Så må vi ser hvor det ender for os. Foreløbig har vi forlænget aftalen, til tre månedlig revision.

                                                                 *

Vi har i perioden (fra 2019) afhændet vores U-landsstøtte- låneprojekt ved Merkur Bank´s Ulandslån. Det har vi haft siden det blev etableret 2010 tror jeg og nu er under afvikling af mere bankmæssige grunde fra Merkurs side (hvor de nu laver mikrolån m.m. med en hollandsk grøn bank. Vi har så valgt at bruge økonomien fra vores del på opgradering af Balancen og forny dette projekt i stedet.

Vi støtter stadig årligt for mellem 7-10. 000 kr pr år fordelt på nogle større nationale organisationer/foreninger med verdensmålssigte såvel som ved medlemskab af mere lokale kulturforeninger, eks. som Møn bio og Samlermuseet.

Salget på GeoCentrets Orkidebutik er gået støt og roligt tilbage fra starten for 8-10 år siden og er lige nu afsluttet for sæsonen pr. 1.11. med samme tendens som de tidligere år.

Tilbagegang skyldes, tror vi, at vi som interesseorganisation får tildelt meget hyldeplads der. Så vores budskab, historie om hvorfor drukner. De sætter op efter det de syntes er relevant for dem og placerer ikke vores kollektion samlet med vores ”Hvorfor PR materiale” så vi kommer til at drukne samlet set, ved at være delt ud i en små mængder, hvor kun noget, og ikke de lidt dyre og mere sofistikerede smykker (ringe) eks. ses. Deres kollektion øges til stadighed, også med forskellige importerede emner, som fokuserer på omsætningsforøgelse. Hvor vi jo plæderer for en idé om genbrug og lokale emner som paradoks drukner det.

ET budskab der ikke fænges af et flertal og ikke kommer til udtryk del- og stykkevis, og som budskab i øvrigt heller er i fokus blandt publikum generelt ved deres besøg.

Vores smykker bliver det kun, købes formodentlig som et rent kommercielt produkt på lige fod med is og andre mere eller mindre spændende tilbud hvor vi gennem sæsonen drukner i mængden.

Vi skal være glade for at være med og samtidig stadig være åbne for nye salgskanaler andre steder, (end der hvor det er prøvet og hvor det blot forsvinder uden betaling, erfaring gjort 3-4 steder på Møn) Hvor alle vi har prøvet også har solgt af kollektionen, men også klaget over at det blot forsvinder (eller glemt at blive givet tilbage efter kig) -hvis det ikke er låst inde -og hvis det er, sælger det ikke det skal i hånden og/eller sælges af en der vil sælge og fortælle historien. Det at prøve og føle på ting vi køber er også med, ligesom der skal nogle til at sælge og ikke blot udlevere det folk selv har ”plukket” på en hylde. Det kræver tid og det har de ikke der i billetlugen til GeoCenter det må vi erkende at sådan er det.

                                                                 *

Der går året igennem en del tid med vedligehold af kollektioner og forsøg på at lave aftaler med foreninger og mennesker som også vil det samme. Hvor det vi gør med skaber af nyt af brugt ikke ligger lige for (andet end på TV eller måske i storbyen) I de flestes tankesæt og til glæde for dem der sælger nyt må vi sige at det skal der være plads til, vi vil jo aldring være andet end et supplement som hjælper med at lade tingene leve længere. Samtidig hermed har vi for få både henvisnings- og salgs- ambassadører og steder at sælge fra.

                                                                 *

Gennem en lang periode har vi søgt at skabe lokal grobund for en Verdensglobe som kan vise klima- og natur forandringerne her og nu. Være en turistmagnet tillige. Da det var for Tværsam var kæmpeprojekt, et millionprojekt krævede den tanke både finansielle og arbejdspartnere som ikke var til store opgaver (sukkerfabrik, en placering her f.eks. et samarbejde med Observatoriet om et planetarium blev søgt gennem en tid samme sted på Sukkerfabrikken med deres nye store 500 millioners projekt. Vi fik etableret kontakt med byrådspolitikere Skole-og kulturel forvaltning og havde godt samarbejde med leverandør NOOA i USA der hjalp med råd gennem lang tid inden vi kastede håndklædet i ringen. En Globe som på et tidspunkt blev til at etablere virtuelt via IT i det enkelte klasseværelse og som i øvrigt fandtes allerede i Holeby. Idémagerne der var universiteter i USA stod for både den faste information om verdens tilstand samt den stadige opgradering i forhold til udviklingen klimatisk og naturmæssigt, alt det der kunne aflæses direkte på selve den to meter stor globe.

De NOOA skabte så i mellemtiden en digital mulighed for via internettet at gå på ”globen” og alle informationer og data, der kunne holdes opdateret på klima og natur, menneskers og vores forbrug af ressourcer på kloden samt konsekvenser af dette forbrug. Nu og i fremtiden. Så man kan her sige at vi også blev lidt overhalet indenom af de digitale muligheder for dem som ville gå en digital noget billigere vej. Men det var jo så heller ikke en fysisk turistattraktion, som alle i øvrigt synte var en god idé, men så stoppede interessen også der.

Generelle bestræbelser på info, PR og salg:

Vi har besøgt både tirsdagsmarkeder, folkemøder og havneinitiativer også på landsplansforsøg. Alt som en del af vores image lokalt for at bevare eller for kontaktmuligheder. Ligesom vi har været biosfæreambassadører siden starten uden at have fået de ”rigtige” kontakter ad den vej. Men vi hænger stadig på og har netop fået aftalt et besøg af den nye dark sky og biosfærekonsulent, udviklingskonsulent i Vordingborg kommune.

Vi har tilsluttet os socioøkonomiske virksomheder dk og en ditto webshop med en københavnsk webudvikler og socioøkonomisk virksomhed. En kontakt der sælger lidt af vores fossilsmykker via Nettet. Det er desværre ikke lykkedes for os at få hende til at udvide det marked for salg, tage flere vare ind og f.eks. også medtage genbrug. Ved alt salg af engangsting kræver det også, at det kan fjernes og nyt sættes og det arbejde der følger med det kræver nærhed og arbejde. Her træder vores begrænsede ressourcer også ind. Og uden hjælp af medlemmer og frivillige med enkelt opgaver ad hoc, ville intet lykkes, men heldigvis sker det og det er vi taknemmelige for på fællesskabets vegne og de 17 verdensmål.

Så der arbejdes stadig efter de 17 verdensmål, - som utopi fristes man til at sige…

Men uden handling ingen forvandling